Wybory 2015

Konwent Zwyczajny UPR

Luty 12, 2016 08:45
Szanowni Państwo,
Zwołuję Konwent Zwyczajny Unii Polityki Realnej na dzień 12 marca 2016 roku o godzinie 11.00 w Sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Koninie, przy ul. 3 Maja 60 (Stary Konin).
W razie braku kworum, drugi termin Konwentu wyznaczam na godzinę 11.30 tego samego dnia, w tym samym miejscu.

dr Bartosz Józwiak
Prezes UPR
Wszelkich dodatkowych informacji udziela Sekretarz Generalny UPR Wojciech Wilkowski emial: sekretarz@uniapolitykirealnej.org.pl

autor:
Sekretariat

Komentarze