Blog Prezes
a


Biuro Prasowe

22 247 27 89


Twitter


Facebook


Facebook
 Prezesa


Facebook
I Wiceprezesa


Facebook
II Wiceprezesa

Polub stronę!

 

Strona główna

 

Aktualności

 

Deklaracja Ideowa

 

Program

 

Statut

 

Władze

 

Członkowie Honorowi

 

In memoriam

 

Dołącz do nas

 

Kontakt

 

 

Wniosek do TK złożony, co dalej w Kukiz'15, co dalej w UPR?

 

Prezes Unii Polityki Realnej, Poseł Kukiz'15, dr Bartosz Józwiak udzielił wywiadu niezależnej telewizji NPTV.

 

 


 

 

Nowelizacja Ustawy Prawo Łowieckie zostanie zaskarżona do Trybunału Konstytucyjnego.

 

W najbliższy poniedziałek 21 maja nowelizacja Ustawy Prawo Łowieckie zostanie zaskarżona do Trybunału Konstytucyjnego. Posłowie Kukiz'15 zebrali niezbędne podpisy pod wnioskiem.

 

 

 


 

 

Unia Polityki Realnej (UPR) – polska konserwatywno-liberalna partia polityczna, założona jako stowarzyszenie Ruch Polityki Realnej 14 listopada 1987 w Józefowie. Sygnatariuszami byli m.in. Ryszard Czarnecki, Stefan Kisielewski, Janusz Korwin-Mikke, Stanisław Michalkiewicz, Robert Smoktunowicz i Andrzej Sadowski. 6 grudnia 1990 ugrupowanie zostało zarejestrowane jako partia pod nazwą „Konserwatywno-Liberalna Partia Unia Polityki Realnej” (nazwę „Unia Polityki Realnej” stowarzyszenie przyjęło jesienią 1988). Aktualnie UPR współpracuje ściśle z Ruchem Kukiz'15, a członkami Klubu Poselskiego Kukiz'15 są: Poseł na Sejm RP i zarazem Prezes UPR Bartosz Józwiak, Poseł na Sejm RP I Wiceprezes UPR Tomasz Rzymkowski oraz Poseł na Sejm II Wiceprezes UPR Elżbieta Zielińska.

 

 

    

 

Unia Polityki Realnej jest partią łączącą w swych szeregach wolnościowców, konserwatystów i narodowców. Łączy nas przekonanie o konieczności zastąpienia czym innym demagogicznych haseł, których realizacja podcina korzenie naszej cywilizacji. Wierzymy, że w walce o to równie ważne są środki i cele. Chcemy przy tym uwzględniać realne ograniczenia naszej polityki, bez czynienia wszakże ustępstw z naszych zasad i wartości.

 

Uważamy, że istnieją pewne niezbywalne prawa przynależne jednostce, rodzinie i narodowi - oraz zasady niezbędne dla rządzenia państwem. Stanowczo sprzeciwiamy się mieszaniu tych pojęć. Wszystkie te sfery: jednostkę, rodzinę, tj. związek mężczyzny z kobietą, naród - i moralność osobistą - uważamy za pierwotne względem państwa, które winno im służyć zgodnie z wykształconymi przez wieki regułami. W bieżącej działalności winna nami kierować Tradycja oraz nowoczesna Wiedza - zharmonizowane przy pomocy ludzkiego Rozumu oraz Sumienia.

 

Domagamy się radykalnej zmiany systemu oświaty, nauki i kultury oraz pełnego wycofania się państwa z działalności gospodarczej. Przede wszystkim zaś przywrócenia naturalnych mechanizmów, które przez wieki pozwalały znacznie słabszym gospodarczo państwom kwitnąć materialnie i duchowo.

  

Strona główna     Aktualności     Deklaracja Ideowa     Program     Statut     Władze     Członkowie Honorowi     In memoriam     Dołącz do nas     Kontakt