Prezes


Dyżur

telefoniczny UPR
22 247 27 89


Twitter


Facebook


Polub stronę!

 

 

Strona główna

 

Aktualności

 

Deklaracja Ideowa

 

Program

 

Statut

 

Władze

 

Dołącz do nas

 

Kontakt

 

 

Aktualności

 


Po wyborach prezydenckich we Francji Klub im. Romana Dmowskiego i łódzka Unia Polityki Realnej wydały oświadczenie w tej sprawie:


 

W związku z bardzo dobrym wynikiem osiągniętym przez p. Marine Le Pen, kandydatką Frontu Narodowego w pierwszej turze wyborów prezydenckich we Francji wyrażamy zadowolenie i nadzieję wobec kierunku zmian w polityce francuskiej, mających ważne znaczenie dla przyszłości Europy. Niezależnie od ostatecznego wyniku wyborów, poparcie dla kandydatki Frontu Narodowego wskazuje, że Francuzi głosowali za zakończeniem straszliwego w skutkach eksperymentu społecznego jakim jest polityka multikulturalizmu, której efektem jest wojna cywilizacyjna, której doświadczają na własnym terytorium.
 

Obecna sytuacja we Francji jest konsekwencją przyjęcia jako drogi rozwoju społecznego zasad ustanowionych przez rewolucję jakobińską, odrzucającą chrześcijańskie dziedzictwo Francji. Rezultatem wyparcia chrześcijaństwa z przestrzeni publicznej we Francji stała się inwazja islamu.
 

Wynik wyborczy Marine Le Pen odbieramy jako nadzieję na kierunek zmian w Europie, przywracający podmiotowość państwom narodowym, ograniczanym coraz bardziej w swojej suwerenności przez brukselską dominację. Mamy nadzieję, że ostateczny rezultat wyborów przyniesie w II turze zwycięstwo kandydatki, zapowiadającej „Frexit”, co spowoduje zmianę dotychczasowego sposobu działania Unii Europejskiej, z powodów ideologicznych zwalczającej państwa narodowe.

Łódź, 24 kwietnia 2017 roku


Jan Waliszewski, Klub imienia Romana Dmowskiego,

Kamil Klimczak, Klub imienia Romana Dmowskiego

Jan Szałowski, Unia Polityki Realnej

 


 

Wspólne oświadczenie Klubu im. Romana Dmowskiego i UPR w sprawie akcji "Kolorowa Tolerancja" w Łodzi

wydane 21 marca 2017 roku.

 

 

 

Oświadczenie w sprawie akcji "Kolorowa Tolerancja"

W związku z informacjami dotyczącymi kolejnej edycji akcji p. t. "Kolorowa Tolerancja" promowanej m. in. przez władze Łodzi oraz Centrum Dialogu im. Marka Edelmana wyrażamy sprzeciw wobec wciągania młodzieży szkolnej w zajęcia propagujące skrajnie lewicową ideologię. Kształtowanie u młodych ludzi opacznego rozumienia tolerancji jako wymuszonej akceptacji dla postaw, z którymi niejednokrotnie oni i ich rodziny głęboko się nie zgadzają, stanowi destrukcyjne oddziaływanie wychowawcze. W przestrzeni publicznej hasło tolerancji współcześnie pojawia się bowiem najczęściej wraz z terrorem uprawianym przez organizacje homoseksualistów wobec większości.

W Łodzi trwa sprawa sądowa wytoczona przez lewicowych aktywistów drukarzowi, który odmówił drukowania baneru organizacji homoseksualistów. To jaskrawy przykład, że hasła tolerancji stanowią narzędzie do pozbawiania wolności do działania zgodnie z własnym sumieniem ukształtowanym według innego niż lewacki wzorca. Akcja "Kolorowa tolerancja" jest "praniem mózgu" młodych ludzi tak, aby w przyszłości byli bardziej podatni na hasła homoterroryzmu. Nie sposób nie zauważyć bezradności służb miejskich wobec nielegalnych graficiarzy, niszczących elewacje budynków. W miejsce powodowanej lewicową ideologią akcji "Kolorowa Tolerancja" oczekujemy od władz Łodzi informacji o sukcesach w walce z wandalami dewastującymi łódzkie budynki.

Jan Waliszewski – Klub imienia Romana Dmowskiego,

Kamil Klimczak – Klub imienia Romana Dmowskiego,

Jan Szałowski – Unia Polityki Realnej

 

Góra strony


 

Niejasności wokół ustawy hazardowej

 

Posłowie Kukiz'15 Bartosz Józwiak (Prezes UPR) i Tomasz Rzymkowski kontynuując pracę śp. Posła Rafała Wójcikowskiego złożyli Interpelację Poselską mającą wyjaśnić niejasności uchwalonej niedawno ustawy hazardowej. Obaj Posłowie byli gośćmi programu "Po Południu" w TV Republika.

 

Na ten sam temat ukazał się artykuł w Dzienniku Narodowym.

Zapraszamy do lektury

 

Góra strony


 

Komunikat i oświadczenie w sprawie ratyfikacji CETA

 

W poniedziałek 20 lutego odbyła się konferencja prasowa dotycząca ratyfikacji CETA przez Parlament Europejski z udziałem Marka Piłki (Prawica RP), Jana Waliszewskiego( Klub im. Romana Dmowskiego) i Grzegorza Sztemborowskiego (Unia Polityki Realnej). Uczestnicy wyrazili zaniepokojenie gotowością rządu RP do ratyfikacji układu przez Polskę. Przedstawiciel Unii Polityki Realnej wskazał, że choć konkurencja w gospodarce jest rzeczą wskazaną, to Polska nie jest gotowa na wyzbycie się swobody działania w konfrontacji z wielokroć silniejszymi partnerami. Powodem naszych obiekcji jest ograniczenie swobody gospodarowania, nadmierne opodatkowanie kapitału i pracy. Grzegorz Sztemborowski zaapelował do łódzkich posłów Prawa i Sprawiedliwości o działanie na rzecz uwolnienia gospodarki spod nadmiernego nadzoru państwa.

Na konferencji obecna była ekipa TVP

 

 

Łódź, dnia 20 lutego 2017 r.

OŚWIADCZENIE
 

W dniu 15 lutego br. Parlament Europejski ratyfikował tzw. umowę o wolnym handlu CETA zawartym pomiędzy Kanadą a Unią Europejską. Za ratyfikacją głosowali także polscy parlamentarzyści PO, PIS i Janusz Korwin Mikke. Ratyfikacja unijna oznacza wejście tej umowy w życie w części handlowej. Jest to ogromne zagrożenie przede wszystkim dla polskiego rolnictwa i bezpieczeństwa żywnościowego Polaków. Kanada, która jest jednym z największych producentów żywności metodą przemysłową, w tym żywności modyfikowanej genetycznie, zagrażają wypchnięciem polskiej żywności z rynku unijnego oraz obniżeniem jakości żywności na polskim rynku. Umowa wprowadza także system sądów międzynarodowych między państwami, a międzynarodowymi korporacjami, tym samym znosząc suwerenność państw nad tymi korporacjami działającymi na ich terytorium. i godząc się na roszczenia finansowe korporacji względem państw. Umowa nadaje także prawa korporacjom uczestniczenia w procesie ustawodawczym, a nawet prawo jego blokowania. Wyrażamy oburzenie faktem głosowania zdecydowanej większości polskich przedstawicieli w Parlamencie Europejskim za ratyfikacją tej umowy.
 

Pozahandlowa część CETA wejdzie w życie po jej ratyfikacji przez parlamenty państw narodowych. Wzywamy polski Sejm do jak najszybszego odrzucenia tej zagrażającej fundamentalnym polskim interesom i suwerenności, umowy. Polska powinna dać przykład innym państwom unijnym, że nie godzi się na dyktaturę międzynarodowych korporacji i ograniczenie swoich suwerennych praw. I tym samym wezwać inne państwa do odrzucenie tej umowy.
 

Dotychczasowa postawa rządu, wypowiedzi premier Beaty Szydło, wicepremiera Morawieckiego i ministra rolnictwa Jurgiela oraz zachowanie parlamentarzystów PIS do Parlamentu Europejskiego wskazują jednoznacznie na zamiar ratyfikacji tej umowy także przez polski Sejm. Jedynie silny nacisk społeczny może doprowadzić do rezygnacji z tej antynarodowej polityki. Dlatego wzywamy organizacje polityczne i społeczne regionu łódzkiego, rozumiejące polski interes narodowy, do organizowania działań na rzecz skłonienia łódzkich parlamentarzystów do odrzucenia traktatu CETA w głosowaniu ratyfikacyjnym w polskim parlamencie.
 

Marian Piłka – Prawica Rzeczypospolitej
Jan Waliszewski – Klub imienia Romana Dmowskiego
Grzegorz Sztemborowski – Unia Polityki Realnej

 

Góra strony


 

Prezes UPR Poseł Bartosz Józwiak o komisji reprywatyzacyjnej: Nie załatwi żadnego problemu

 

 

Zapraszamy do lektury

 

Góra strony


 

Projekt nowelizacji ustawy o broni i amunicji

 

Spodziewamy się, że projekt nowelizacji ustawy o broni i amunicji, złożony w listopadzie 2016 do Laski Marszałkowskiej przez Posła Klubu Kukiz'15, Prezesa UPR dra Bartosza Józwiaka, w najbliższym czasie otrzyma numer druku i zostanie skierowany pod obrady Sejmu. Projekt został przygotowany przez Jarosława Lewandowskiego z Fundacji Rozwoju Strzelectwa w Polsce we współpracy ze stowarzyszeniem Ruch Obywatelski Miłośników Broni.

Posłem sprawozdawcą wyznaczony został Poseł Bartosz Józwiak.

 

 

 

Góra strony


 

Telewizja Republika - Posłowie Arkadiusz Czartoryski i Bartosz Józwiak w programie Wolne Głosy z 24 stycznia 2017.

 

 

 

Góra strony


 

Wspomnienie o Pośle Rafale Wójcikowskim

 

We wtorek 24 stycznia pożegnaliśmy w Tomaszowie Mazowieckim naszego Kolegę posła na Sejm RP VIII kadencji z klubu Kukiz 15 doktora Rafała Wójcikowskiego. Zginął w wypadku samochodowym w wieku 44 lat. Osierocił dwójkę dzieci.

 

Na ceremonii pogrzebowej przemawiali wicemarszałkowie sejmu, ministrowie znajomi. Padło wiele pochlebnych opinii: mądry, merytoryczny, aktywny, pracowity, pomocny, dobry katolik, człowiek zawsze gotowy do dyskusji. Mimo, że niektóre z nich były opatrzone wynikającym z okoliczności patosem mały wspólny mianownik. Były prawdziwe.

 

Rafał wstąpił do oddziału łódzkiego Unii Polityki Realnej w 2002 roku. Zasiadał z zarządzie oddziału. Spędziliśmy setki godzin, na spotkaniach w kultowym pubie „Zapiecek”, spotkaniach towarzyskich, prelekcjach. Zawsze miał coś ciekawego do przekazania. Nasze teoretyczne dywagacje wzbogacał praktycznym podejściem. Był ekonomistą z wykształcenia, praktyki i pasji. Odkąd go poznaliśmy kładł szczególny nacisk na rolę czynnika demograficznego w życiu społecznym, ekonomii. Dopiero od niedawna „doszło” to świadomości rządzących. Czy nie za późno?

 

Rafał oprócz wprowadzania studentów Uniwersytetu, później Politechniki Łódzkiej w zagadnienia ekonomiczne, był praktykiem. Doradzał w przedsięwzięciach biznesowych, udanie inwestował na giełdzie. Pozwoliło mu to na wspierania potrzebujących. Jednym z celebransów mszy świętej pogrzebowej był ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski, który przewodniczy fundacji błogosławionego brata Alberta wspomaganej przez Rafała.

 

Był gorliwym katolikiem. Często wspominał „Dzienniczek błogosławionej siostry Faustyny”, który był jego lekturą. Na krótko przed śmiercią kupił kilkadziesiąt książek „ Jezu Ty się tym zajmij”, które rozdawał znajomym i posłom.

 

Założył szkołę katolicką w Tomaszowie mazowieckim. Działał w zarządzie Katolickiego Stowarzyszenia Oświatowego im. Św. Ojca Pio. Udzielał się na rzecz lokalnej społeczności o czym wspomniał prezydent Tomaszowa Mazowieckiego.

 

O jego szerokiej działalności i szczodrości świadczy nie kończąca się lista mszy świętych zamówionych za spokój duszy Zmarłego przez posłów, polityków, ale głównie przez sąsiadów, rodziny, które doświadczyły Jego życzliwości. Najbardziej rozczulająca była intencja od szatniarzy tomaszowskiej filii Uniwersytetu Łódzkiego, w której ostatnio Rafał pracował.

 

Był człowiekiem towarzyskim, często uśmiechniętym, o wielkim poczuciu humoru. Nie było w nim agresji, a atakowany w dyskusyjnym ferworze odpowiadał uszczypliwym dowcipem. Rafał był człowiekiem z krwi i kości. Jego emocjonalnych wystąpień doświadczyli min. posłowie Kukiz'15 na posiedzeniach klubu.

 

Do Sejmu poszedł, żeby służyć Polsce. W ciągu rocznej kadencji wystąpił ponad 160 razy, złożył 90 interpelacji. Wszystkie były merytoryczne, wsparte jego ogromną wiedzą i doświadczeniem. Jak wspomniałem na początku gotów był rozmawiać z każdym, mimo, że jak wspomniał w mowie pogrzebowej wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki zawsze twardo bronił swoich racji. Pojawiła się propozycja współpracy z wicepremierem rządu Mateuszem Morawieckim mimo odmiennych wizji gospodarki. Wicepremier był wśród żegnających Rafała.

 

Prezydent Andrzej Duda podjął decyzję o pośmiertnym uhonorowaniu Zmarłego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Trumnie na cmentarz towarzyszyła orkiestra wojskowa i kompania wystawiona przez 25 Brygadę Kawalerii Powietrznej. Mimo, że od lat nie był członkiem UPR-u ten zawsze był w jego sercu. Kiedy dostał się do parlamentu poprosił mnie o znaczek, naszego „messerschmitta”. Nosił go w klapie w czasie wystąpień sejmowych.

 

Wspominający Rafała na pogrzebie kończyli swoje wystąpienia tradycyjnym „spoczywaj w pokoju”. My przeciwnie, zachęcajmy Go w modlitwach do orędowania u Boga Stwórcy aby wzbudził w sercach i umysłach Polaków pragnienie Wolności, Własności i Sprawiedliwości.

 

Grzegorz Sztemborowski
 

Góra strony


 

Uchwała Rady Głównej UPR dla uczczenia pamięci Posła Rafała Wójcikowskiego

 

Rada Główna Unii Polityki Realnej na posiedzeniu, które odbyło się  w Warszawie w dniu 28 stycznia 2017 roku, przyjęła uchwałę dla uczczenia pamięci tragicznie zmarłego Posła Rafała Wójcikowskiego.

 

 

 

Treść uchwały

 

Góra strony


 

Hordy uchodźców - artykuł Wiesława Roberta Roka, członka UPR, w Prawapolityka.pl

 

 

 

Zapraszamy do lektury

 

Góra strony


 

Pożegnaliśmy Posła Rafała Wójcikowskiego

 

 

Wczoraj na cmentarzu w Tomaszowie Mazowieckim pożegnaliśmy naszego drogiego przyjaciela, posła Rafała Wójcikowskiego.

Tej straty nie da się zastąpić.

 

Spoczywaj w spokoju, czuwając nad pogrążoną w bólu żoną i córkami (które tak mocno kochałeś), rodziną, przyjaciółmi i Polską.
 

Góra strony


Jeszcze jedna sonda z Twittera zamieszczona przez Pana Marszałka Tyszkę, podana dalej przez UPR

Czy posłowie, którzy okupowali mównicę powinni zostać ukarani finansowo?

86% - Tak
14% - Nie

 

Góra strony


 

Sonda na Twitterze - wyniki końcowe

 

Czy Marszałek Kuchciński utrzyma swoją funkcję?

70% - Tak
25% - Nie
  5% - Nie mam zdania

Cóż ... Panie Marszałku - Wygrał Pan! Gratulujemy...

 

 

 

Góra strony


 

Sonda na Twitterze - wyniki końcowe

 

Jak uważasz? Czy kryzys w Sejmie będzie trwał nadal?

59% - Tak
29% - Nie
12% - Nie wiem

Wynik smutny, ale całkiem realny.

 

Chociaż, póki co, jest spokojnie...

 

Dziękujemy wszystkim za udział w głosowaniu. Kolejne wkrótce.
 

Góra strony


 

 

"W Sejmie mieliśmy do czynienia z Ciamajdanem" - wywiad Prezesa UPR Posła Bartosza Józwiaka dla gnieźnieńskiego Naszego Miasta.

 

 

Zapraszamy do lektury

 

Góra strony


 

 

Tomasz Pióro w Radiu TOK FM

 

Zachęcamy do wysłuchania audycji "Skołowani" w Radiu TOK FM. O postulatach Polskiego Towarzystwa Kierowców z red. Krzysztofem Woźniakiem rozmawiał wiceprezes UPR Tomasz Pióro.

 


Zapraszamy do wysłuchania

 

Góra strony


 

19. stycznia o 7 rano w wypadku samochodowym

zginął

Rafał Wójcikowski

poseł Kukiz'15 i były członek UPR.

Nasz Przyjaciel i Kolega Klubowy.

Znaliśmy się jeszcze z czasów UPR.

To ogromna strata i szok.


Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie!

 

 

Góra strony


 

Oświadczenie Prezesa Unii Polityki Realnej, Posła na Sejm RP dr Bartosza Józwiaka w sprawie kryzysu sejmowego

 

W związku z utrzymującym się przez kilka ostatnich tygodni kryzysem sejmowym Prezes Unii Polityki Realnej, Poseł na Sejm RP dr Bartosz Józwiak wydał Oświadczenie, które zostało rozesłane do mediów i polityków.

 

 

Tekst Oświadczenia

 

 

Góra strony


 

Oświadczenie ws. planowanej podwyżki cen biletów komunikacji miejskiej w Łodzi

 

W związku z planowaną przez władze miasta Łodzi podwyżką opłat za przejazdy komunikacją publiczną przedstawiciele środowisk prawicowych, wśród nich Unii Polityki Realnej, wydali oświadczenie.

Treść Oświadczenia:

 

Jako środowiska nieposiadające własnej  reprezentacji w Radzie Miejskiej, wyrażamy sprzeciw wobec projektu podwyższenia cen biletów komunikacji miejskiej w Łodzi. Pomimo licznych inwestycji w infrastrukturę i tabor należy stwierdzić, że funkcjonowanie transportu zbiorowego nie uległo znaczącej poprawie, a na niektórych zmodernizowanych odcinkach czas przejazdu nawet się wydłużył.

Z kolei niektóre nowe rozwiązania infrastrukturalne wydają się stworzone w celu utrudniania życia nie tylko pasażerom, ale też kierowcom i motorniczym. Zwiększanie kosztów korzystania z transportu zbiorowego pozostaje w głębokiej sprzeczności z polityką władz miasta dążącą do wyrugowania samochodów osobowych ze ścisłego centrum Łodzi. Chaos w działaniach miejskich urzędników przełoży się na spotęgowanie problemów komunikacyjnych łodzian, które już dzisiaj są niemałe.

Naszym zdaniem za ewentualnymi podwyżkami powinny iść realne zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej, odpowiadające realnym potrzebom mieszkańców i projektowane w porozumieniu z łodzianami, a nie przez ludzi poruszających się po mieście wyłącznie własnym autem. Tym bardziej, że zbliża się realizacja kolejnej inwestycji, która dogłębnie zdezorganizuje ruch tramwajowy w mieście (tunel średnicowy z Łodzi Fabrycznej na Dworzec Kaliski).

Podwyżka cen biletów, zarówno krótkookresowych jak i migawek, z pewnością nie będzie zachęcała łodzian do korzystania z autobusów i tramwajów. Jednocześnie tak nieprzemyślane zmiany w miejskim cenniku jak np. zastąpienie biletu 24-godzinnego jednodniowym pozwalają przypuszczać, że układane były przez osoby całkowicie niekompetentne lub też jest to sprytny  sposób  mający na celu nieuzasadnione drenowanie kieszeni mieszkańców naszego miasta, jak też turystów, na których tak ponoć władzom Łodzi zależy.

 

Jesteśmy przeświadczeni, że jedynym celem planowanej podwyżki jest ratowanie będącego w tragicznej kondycji budżetu miasta oraz finansowanie kolejnych inwestycji – nie służących realnie łodzianom, ale będących propagandową amunicją służącą do zapewnienia sobie kolejnej kadencji przez prezydent Hannę Zdanowską. Apelujemy do radnych Rady Miejskiej w Łodzi o odrzucenie tego –  ze wszech miar szkodliwego – projektu.
 
Łódź, 4 stycznia 2017 r.
 
Jan Szałowski, Unia Polityki Realnej
Kamil Klimczak, Klub im. Romana Dmowskiego
Rafał Gierowski, Ruch Narodowy
Przemysław Paczesny, Kongres Nowej Prawicy

 

Góra strony


 

Wywiad Posła Bartosza Józwiaka, Prezesa UPR dla Prawapolityka.pl

 

 

Zapraszamy do lektury

 

Góra strony


 

Boże Narodzenie 2016

 

 

 

 

Góra strony


 

Smutna wiadomość z Okręgu Warmińsko-mazurskiego

 

 

W środę 21 grudnia 2016 okręg warmińsko-mazurski pożegnał kol. Michała Kumora z najmłodszej generacji działaczy wolnościowych. Michaś był szczególnie aktywny w działaniach "nieznanych sprawców" i w "grach ulicznych". Z tego powodu jego przedwczesna śmierć jest dla olsztyńskiego UPR-u szczególnie bolesną stratą.
 

Piotr Lisiecki

 

Góra strony


 

Oświadczenie Prezydium Unii Polityki Realnej

 

W związku z ostatnimi wydarzeniami w Sejmie Prezydium Unii Polityki Realnej wydało Oficjalne Oświadczenie.

 

 

Tekst Oświadczenia

 

 

Góra strony


 

PIS wspiera „lewą nogę”

 

Ostatnie dni po raz kolejny obfitowały w przejawy rujnującej Polskę wojny PIS z PO i jej przybudówkami. „Kneblowanym” mediom w to graj. Trwają nieustające dyskusje, nie trzeba się wysilać w poszukiwaniu tematów. Nie jest moim zamiarem branie udziału w przepychankach, kto w którym momencie zawinił. Chciałbym zwrócić uwagę na inny bardzo poważny problem. PIS wzorem Wałęsy wspiera „lewą nogę”. W telewizji publicznej lewica pozaparlamentarna tj. SLD i Razem, jest dopuszczana do głosu nawet częściej niż w Polsacie i TVN. Ich przedstawiciele regularnie są reprezentowani w programach publicystycznych. Tymczasem socjalizm i lewicowy światopogląd powinien być jedynie omawiany w szkołach, z uwypukleniem zbrodni do których doprowadził i z wyraźną przestrogą przed podejmowaniem podobnych prób w przyszłości. Ten nurt polityczny należy traktować na równi z faszyzmem. Lewacy nie są równoprawnymi uczestnikami dyskusji. Jednak PIS do tego dopuszcza. Szokujący był sobotni program „Studio Polska” na TVP Info, prowadzony przez Pana Macieja Pawlickiego wspólnie z jakąś lewaczką. W uwłaczający sposób osoby represjonowane przez komunistów były przekrzykiwane przez lewaków. PIS jest mistrzem działań pozorowanych. Uchwala ustawę dezubekizacyjną i równocześnie subtelnie wspiera lewaków. Można to rozumieć w następujący sposób - PIS nie lubi ubeków, ale nie ma nic przeciwko komunistom. Jest to trawestacja znanego „socjalizm tak, wypaczenia nie”. Przestrzegam - pozwala się przetrwać potworowi, który po okrzepnięciu powróci z całym swoim bestialstwem. Gdy urośnie w siłę, rozprawi się z nami w znanym stylu. Będą więzienia, tortury, potajemne mordy bez prawa do pochówku. Zacznijmy poważnie traktować zakaz propagowania faszyzmu i komunizmu. Nawet w odwrotnej kolejności, biorąc pod uwagę realność zagrożenia. W Polsce, tak boleśnie doświadczonej przez komunizm, nie powinny móc legalnie istnieć takie partie jak SLD i Razem. Apel do PIS - nie promujcie akolitów zbrodniarzy.

PS.

Przypomnę, że za czasów reżimu PO-PSL do telewizji rządowej nie byli zapraszani politycy prawicy tj. UPR, Prawicy Rzeczpospolitej, KNP. Dzisiaj niewiele się zmieniło, co jest symptomatyczne.
 

Tomasz Pióro
Wiceprezes UPR

18 grudnia 2016

 

Góra strony


 

Konwent Zwyczajny Unii Polityki Realnej

 

    12 marca 2016 roku w Koninie odbył się Konwent Zwyczajny Unii Polityki Realnej. Konwent zwołany został w celu podsumowania mijającej kadencji władz partii oraz dokonania wyboru władz na kolejną kadencję.
    Konwent udzielił absolutorium dotychczasowym władzom poza następującymi osobami: Tomasz Brzezina, Marek Marecki oraz Sławomir Sławski.
    Konwent dokonał wyboru nowych władz partii. Prezesem na kolejną kadencję wybrany dr Bartosz Józwiak. W skład Rady Głównej wybrano Natalię Jabłońską, Roberta Ciska, Piotra Lisieckiego, Adama Mandraka, Tomasza Pióro, Jerzego Patelkę, Dominika Gawrońskiego, Dariusza Węckiego, Tadeusza Ziębę oraz Dariusza Wasieczko. W skład Sądu Naczelnego UPR w tej kadencji wchodzą: Rafał Długosz, Sylwia Domaradzka, Łukasz Kaczyński, Szymon Kotnis, Marek Olszewski, Wiesław Rok oraz Sławomir Śmiełowski. Centralną Komisję Rewizyjną stanowić będą Ewa Mikołajczyk, Jan Dębiec i Leszek Matowski.
    Prezes Bartosz Józwiak ogłosił również skład prezydium partii. I Wiceprezesem został mianowany Tomasz Pióro, Skarbnikiem Jacek Wychowaniec, Sekretarzem Generalnym Wojciech Wilkowski.
    Po części wyborczej Konwent podjął uchwałę, odnosząc się w niej do aktualnej sytuacji kryzysu instytucji państwowych.

 

Tekst uchwały

 

Góra stronyStrona główna     Aktualności     Deklaracja Ideowa     Program     Statut     Władze     Dołącz do nas     Kontakt